Archives for 22 maig, 2020

Modificació de les tarifes a l’Impost sobre les Estades en Establiments Turístics (Taxa Turística) a partir de l’1 de Juliol de 2020

Modificació de les tarifes a l’Impost sobre les Estades en Establiments Turístics (Taxa Turística) a partir de l’1 de Juliol de 2020Es publica al DOGC de 30 d’abril la modificació de les tarifes de l’Impost sobre les estades en establiments turístics “TAXA TURÍSTICA” a partir de l’1 de juliol de 2020. Com ja sabeu, la quota s’obté de multiplicar el nombre d’estades pel tipus de gravamen corresponent segons el tipus d’establiment, d’acord amb la tarifa següent: […]