2020: Prorrogats els límits de mòduls

Finalment dissabte 28 de desembre es va publicar el Reial Decret Llei 18/2019, pel qual s’adopten certes mesures de l’àmbit tributari, cadastral i de la Seguretat Social.

Com s’esperava, finalment el govern en funcions ha optat per prorrogar un any més, i ja en són cinc, els límits excloents del règim d’estimació objectiva o mòduls a què es poden acollir determinades persones físiques.

De manera que, per seguir en mòduls l’any 2020, els llindars que no es poden superar són:

Altres mesures fiscals

També cal destacar que es prorroga l’Impost del Patrimoni per necessitats pressupostàries.

Recordem que aquest es va recuperar l’any 2011, segons l’exposició de motius d’aquella llei, per garantir l’estabilitat de la nostra economia i afavorir la recuperació i l’ocupació mitjançant l’aplicació del principi d’equitat, de manera que aquells amb major capacitat econòmica contribuïssin més a la sortida de la crisi.

A més, el Reial Decret Llei 18/2019, inclou l’aprovació dels coeficients d’actualització dels valors cadastrals d’immobles urbans pel 2020, que repercuteix en l’Impost sobre els Béns Immobles de l’any vinent.

Per qualsevol aclariment al respecte, contacteu amb el nostre Departament Fiscal a través del 973 248 858.

Notícia relacionada

Es prorroguen els límits excloents de mòduls pel 2020?