Archives for 8 maig, 2019

Novetats en la Renda 2018

Novetats en la Renda 2018Enguany la campanya de l’IRPF presenta algunes novetats que ja han tingut cert ressò als mitjans de comunicació com són les despeses deduïbles pels autònoms i les relatives a la maternitat tant pel que fa a les prestacions exemptes com a la deducció per quotes de llars d’infants. Com sempre recomanem, és important comprovar les […]

Campanya de requeriments de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials (ITP) per les terrasses d’hostaleria

Campanya de requeriments de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials (ITP) per les terrasses d’hostaleriaHOSTALERIA DE LLEIDA ha tingut coneixement que l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha iniciat una campanya de requeriments a tots els establiments d’hostaleria de la ciutat de Lleida que tenen atorgada una concessió administrativa, com ara una llicència municipal de terrassa, per tal que presentin l’autoliquidació de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials (Model 600). L’ITP és […]

Ampliació en 30 minuts de l’horari de tancament de les terrasses de la ciutat de Lleida, de diumenge a dijous, des del 11 de maig al 29 de setembre de 2019

Ampliació en 30 minuts de l’horari de tancament de les terrasses de la ciutat de Lleida, de diumenge a dijous, des del 11 de maig al 29 de setembre de 2019Ampliació en 30 minuts de l’horari de tancament de les terrasses de la ciutat de Lleida, de diumenge a dijous, des del 11 de maig al 29 de setembre de 2019. L’Ajuntament de Lleida ha atès novament la sol·licitud que HOSTALERIA DE LLEIDA va presentar demanant l’ampliació de l’horari de tancament de les terrasses de […]