Archives for 26 Abril, 2019

Publicades les Bases Reguladores d’ajuts per la bonificació de finançament als establiments d’allotjament turístic

El Departament d’Empresa i Conèixement a través de l’Instiut Català de Finances ha publicat al DOGC les bases reguladores d’una línia d’ajuts amb bonificació al finançament per la millora de l’infraestructura d’establiments turístics (hotels, pensions,càmpings, apartaments turístics i establiments de turisme rural. Despeses subvencionables Inversions relatives a obres o instal·lacions destinades a millorar l’accessibilitat a […]

Campanya de requeriments de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials per les terrasses d’hostaleria

HOSTALERIA DE LLEIDA ha tingut coneixement que la Delegació Territorial a Lleida de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha iniciat una campanya de requeriments a tots els establiments d’hostaleria de la ciutat de Lleida que tenen atorgada una concessió administrativa, com ara una llicència municipal de terrassa,

Alumnes disponibles per treballar a l’estiu de 2019

Del workshop realitzat a l’ Escola d’ Hoteleria i Turisme de Lleida i el passat dia 29 de març, en el qual Hostaleria de Lleida va estar present, hi ha alguns alumnes interessats en treballar durant l’estiu. Us passem característiques generals , si les vostres empreses tenen necessitat de contractar els mesos de juliol, agost […]

Eleccions a la Cambra de Comerç

Aquest any s’han convocat eleccions a les cambres de comerç de tota espanya. El procés de votacions es farà durant els primers dies de maig , del dia 2 al dia 7 de forma telemàtica i el dia 8 de forma presencial a la cambra. A Lleida tenim dues cambres la de Tàrrega i la […]